September 4, 2019

Kurs i gevinstrealisering

Kannikgården

KURSBESKRIVELSE

Gevinstrealiseringspillet er en metode som er godt egnet til å kvalifisere idéer og prosjektforslag.

Gevinstrealiseringsspillet er en metode som er utviklet av København Kommune (og etterhvert tatt i bruk av flere norske kommuner), for å jobbe strukturert og målrettet med kvalifisering av idéer og prosjektforslag.


Mange gode idéer blir aldri realisert, og andre idéer skulle aldri blitt prosjekter.

Metoden her gir kursdeltakeren et rammeverk for å kvalifisere idéer som har livets rett tidlig, forstå deres kompleksitet og få de vurdert opp mot gjennomførbarhet i organisasjonen de skal gjennomføres i.

Kurset vil gi god forståelse for gevinstarbeid og gevinstrealisering som har stort fokus i hele Helse-Norge i dag.

Metoden bygger på kunnskapen om “Idé Sudoku”, og vi vil bruke sluttresultatene fra kursets del 1 som grunnlag for dette kurset.

Kurs i gevinstrealisering

0
Kr

Fra

Sep 4, 2019 6:00 PM

Til

Jul 25, 2019 4:00 AM

MELD MEG PÅ

Læringsmål

Å forstå når metoden har sin anvendelse og å kunne bruke denne i praktisk hverdag for å kvalifisere idéer og identifisere gevinster ved endring.

Læringsform

Workshop og aktiv gruppedeltakelse.

Tidsbruk

Kursbevis

Det vil bli utstedt kursbevis fra Kind Impact etter endt deltakelse

Tags

Innovasjonsmetoder