Finansiering av FoU

Kind Impact har lang erfaring med etablering og gjennomføring av prosjekter ved hjelp av europeiske virkemidler - det være seg Norges Forskningsråd, Amient Assisted Living Joint Programme og EUs rammeprogram for forskning og utvikling - Horizon 2020.

Vi hjelper deg med å finne finansiering for å komme fra idé
til produkt eller tjeneste.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har en rekke ordninger som passer godt til innovasjonsprosjekter i samspill mellom offentlig krevende kunde, private aktører og brukerne.

Forskningsrådet

Mange prosjekter i offentlig sektor har nytteverdi langt ut over Norges grenser, og i samarbeid med forskningsmiljøer lokalt og internasjonalt kan relevante prosjekter finansieres gjennom Forskningsrådet. Vi hjelper med etablering av prosjekter, søknader om finansiering og rapportering/sluttføring.

Stiftelser

Kind Impact har god oversikt over stiftelser og legater som kan passe utviklings og innovasjonsprosjekter i offentlig/privat samarbeid.

BufDir

BufDir tilbyr en rekke tilskuddsordninger, spesielt rettet inn mot universell utforming og tilgjengelighet for alle. Mange prosjekter innenfor helse/velferd kvalifiserer til disse programmene.

Fylkesmannen

Fylkesmannen har mange virkemiddelordninger som passer godt i kommunenes innovasjons- og kompetansearbeid. Vi kjenner ordningene godt, og hjelper med både søknader og konsortsiebygging.