Ferdighetstrening for helsepersonell

Bruken av avanserte prosedyrer i primærhelsetjenestene øker. Det er i dag liten forskjell på prosedyrer gjennomført på sykehuset og i kommunehelsetjenesten. Hos oss får du trening på de prosedyrene som følger pasienten hjem fra sykehuset.

Det gode stell

Hvordan forbereder du og gjennomfører du det gode stell? Lær teknikkene!

Picc-line

Stell og håndtering av Picc-line. Sikrer faglig forsvarlighet og trening på utførelsen av prosedyren.

Non-touch

Gode rutiner og knep for å håndtere sterilt utstyr uten å spre bakterier og smitte.

VAP

Trening på forsvarlig skyll, rens og stell av veneport (VAP).

SVK

Sikre riktig stell og håndtering av sentrale venekatetre (SVK) og derved forebygge infeksjoner og andre komplikasjoner.

Midd-line

Stell og håndtering av Midd-line. Sikrer deg faglig forsvarlighet og trening på prosedyrer for riktig stell.

Tracheostomi

Vi lærer deg det du trenger for å være trygg på pasienter med tracheostomi i eget hjem.

EPJ og dokumentasjon

Forsvarlig helsehjelp krever skikkelig dokumentasjon. Vi lærer deg både EPJ-systemet og HVA som skal dokumenteres.

Velferdsteknologi

Få innføring i etikken, jussen og teknologien som blir en stor del av hverdagen i omsorgstjenestene våre.

e-Læring

Få tilgang til prosedyrer som e-læring. Enkelt og alltid tilgjengelig. Godt til oppfriskning og repetisjon.

Praksis-veiledning

Tar du ansvar for studenter i praksis? Vi gir deg verktøyene og kompetansen du trenger for å bli en god praksis-veileder.

Vi tilbyr også

HLR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Test av helsesteknologi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Innføring av teknologi

Den største utfordringen ved innføring av teknologi er kultur.

Test av helseteknologi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

HLR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Test av helsesteknologi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur