Ferdighetstrening for helsepersonell

Bruken av avanserte prosedyrer i primærhelsetjenestene øker. Det er i dag liten forskjell på prosedyrer gjennomført på sykehuset og i kommunehelsetjenesten. Hos oss får du trening på de prosedyrene som følger pasienten hjem fra sykehuset.

Det gode stell

Hvordan forbereder du og gjennomfører du det gode stell? Lær teknikkene!

Picc-line

Stell og håndtering av Picc-line. Sikrer faglig forsvarlighet og trening på utførelsen av prosedyren.

Non-touch

Gode rutiner og knep for å håndtere sterilt utstyr uten å spre bakterier og smitte.

Video konsultasjoner

Trening for akuttpersonell i håndtering av videosamtaler, observasjon og kommunikasjon over video.

SVK

Sikre riktig stell og håndtering av sentrale venekatetre (SVK) og derved forebygge infeksjoner og andre komplikasjoner.

Midd-line

Stell og håndtering av Midd-line. Sikrer deg faglig forsvarlighet og trening på prosedyrer for riktig stell.

Tracheostomi

Vi lærer deg det du trenger for å være trygg på pasienter med tracheostomi i eget hjem.

EPJ og dokumentasjon

Forsvarlig helsehjelp krever skikkelig dokumentasjon. Vi lærer deg både EPJ-systemet og HVA som skal dokumenteres.

Velferdsteknologi

Få innføring i etikken, jussen og teknologien som blir en stor del av hverdagen i omsorgstjenestene våre.

e-Læring

Få tilgang til prosedyrer som e-læring. Enkelt og alltid tilgjengelig. Godt til oppfriskning og repetisjon.

Praksis-veiledning

Tar du ansvar for studenter i praksis? Vi gir deg verktøyene og kompetansen du trenger for å bli en god praksis-veileder.

Vi tilbyr også

HLR

Kurs i Hjerte- og lungeredning

Test av helsesteknologi

Ny teknologi må testes i reelle situasjoner med virkelige brukere.

Innføring av teknologi

Den største utfordringen ved innføring av teknologi er kultur.

Case & simulering

Forberedelse og trening i samhandling