Innføring av teknologi

Innføring av teknologi og realisering av gevinster kan være en krevende øvelse. Trenger du hjelp, kan vi bidra med både planlegging og gjennomføring. Vi har praktisk erfaring med innføring av ny teknologi i både kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenesten.

Gevinstkartlegging & realisering

Litt for ofte møter vi organisasjoner som har utarbeidet en fin gevinstplan, men som har den samme planen fint lagt i en skuff. Trenger du hjelp til operasjonalisering av planen, og hjelp til å realisere gevinstene vil vi gjerne bidra.

Endringsledese

Å lede mennesker i endring kan være en krevende, men også veldig givende oppgave. Vi har mange års erfaring i hjelpe ledere og virksomheter med tilrettelegging og gjennomføring av endring. Bidragene våre kan være som sparringspartner, som en hjelpende hånd i gjennomføring, eller som innleid interimsleder.

Prosjektledelse

Sertifiserte prosjektledere som har praktisk erfaring med prosjekter innenfor helse og omsorg i både kommune og sykehus.