Trenger du hjelp med innovasjon?

Verdiskapende forandring

Radikal innovasjon handler om å gjøre noe helt nytt- noe som aldri har blitt gjort før. Skal vi få til innovasjon må vi eksperimentere- og det sammen!

Det er vanskelig å forestille seg noe en aldri har sett før. Derfor handler en innovasjonsprosess om å bringe frem kunnskap, med tverrfaglige team som har ulike briller på- for så å anvende denne kunnskapen på en ny måte.

Vi vet av erfaring at det å lede innovasjonsprosesser kan være krevende. Spesielt fordi man ofte ikke innehar akkurat denne kompetansen i egen organisasjon. Vi i Kind Impact er vant til å lede slike prosesser.

Når vi jobber med innovasjon med formål om å løfte helse og velferd i befolkningen tenker vi også på nyskapelser som kan gjøre livet enklere for mennesker. Hvordan kan vi bruke teknologi for å hjelpe flere eldre til å bo hjemme lengre og hvordan kan vi levere bedre og rimeligere tjenester for rehabilitering?
Dette er kun noen av utfordringene vi møter på. For oss er fokuset på verdiskapning for både helsefaglig personell, pårørende og pasienter.

Kind Impact inviterer både privat og offentlig sektor til en dialog om hvordan vi kan bistå med vår ekspertise innen implementering av teknologi i praksis. undefined

Med innovasjon og digitalisering kommer også opplæring og endringsledelse for ledelse, ansatte og brukere. Vi kartlegger derfor hva brukerne trenger og gir oppfølging i arbeidsprosesser hvor det utvikles nye eller omdefinerte tjenester slik at det fungerer i praksis.

Våre innovasjonsprosjekter er vanligvis basert på aktiv bruk av finansieringsordninger, slik som FoU-finansiering fra Norges forskningsråd eller EU (AAL JP, Horizon2020 eller EØS-midler), regionale forskningsfond, Innovasjon Norge eller stiftelser og fond som støtter eksperimentelle prosjekter for bestemte målgrupper eller næringer.

Dette kan vi hjelpe med

Vi har over 14 års erfaring med å gjøre utfordringer og ideer om til verdiskapende forandring

  • Idéfase til ferdig prosjekt
  • Kartlegging av forbedringsområder
  • Endringsledelse
  • Testing av teknologi i lab eller ute hos kunden
  • Hjelp til finansiering av FoU-prosjekter
  • Prosjektledelse for digitalisering
  • Innføring av ny teknologi