Læring og mestring

Ferdighetstrening for helsepersonell, pasienter og pårørende. Vi jobber for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Morgendagens omsorgstjenester krever nye ferdigheter og mer kompetanse.