Pasient & pårørende

Har du omsorg for en nær og er usikker på hvordan du best kan hjelpe?

Når hverdagen snus på hodet

Plutselig sykdom kan skje oss alle, uansett alder.

Når sykdom inntreffer, rammer det både oss selv og våre nære rundt oss; uførhet, trang økonomi og økt behov for pleie blir til ansvarsområder som kan føles som en tung psykisk og fysisk belastning i hverdagen for både pasient og pårørende.

Sykdomsbildet forandrer seg i Norge, og vi ser en økning av både psykiske lidelser, kroniske sykdommer og plutselig sykdom med lange forløp til rehabilitering og friskmelding. Flere av oss lever med sammensatte sykdommer over lang tid.

Siden samhandlingsreformen om å flytte flere oppgaver fra sykehus over på kommunal helsetjeneste ble vedtatt i 2012, har flere pasienter og pårørende havnet i situasjoner hvor de selv har måttet håndtere medisinsk utstyr og sykdomsforløp uten å få tilstrekkelig kunnskap og støtte.

Raskere utskrivning fra sykehus fører til mer ansvar på oss som pasienter og pårørende, men vi har ofte ikke noe sted å lære hvordan vi kan håndtere denne nye situasjonen. En plutselig endring i livssituasjonen vår som sykdom gir, kan gå ut over økonomien vår, det sosiale nettverket, relasjonene til nære og kjære, og ikke minst skape usikkerhet som påvirker oss psykisk.  

Hos oss i Kind Impact er kunnskap selve kjernen til trygghet og velferd. Som en sosial entreprenør har vi fokus på å fylle inn kompetanse og kunnskap hos pårørende, pasienter og helsefaglig personell slik at flere mennesker skal kunne fungere i hverdagen.

Dette kan vi hjelpe med

Vi kan gi deg hjelp og veiledning til å leve bedre med sykdom, og håndtere livet i en vanskelig fase.

Blant annet tilbyr vi kurs og rådgivning innenfor

  • Økonomi og inkasso
  • Sykdomsmestring
  • Kosthold og aktivitet
  • Skape Løfte og forflytningsteknikk
  • Det gode stell
  • Palliasjon for pårørende
Jeg vil høre mer. Kan dere kontakte meg?