Ferdighetstrening for pasienter og pårørende

Vi tilbyr ferdighetstrening i ny velferdsteknologi, medisinteknisk utstyr, tilpassing av hjelpemidler og kurs for pasienter og pårørende for å bedre mestre hverdagen med sykdom.

Palliasjon for pårørende

Å være der for sine kjære i livets siste fase kan være både skremmende og fint. Vi gir deg kunnskap som gir deg trygghet i å være der når noen dør.

Det gode stell

Er du nær en person som trenger hjelp og pleie. Vi gir deg kunnskap som gjør det trygg på det gode stell.

Løfte og forflytning

Med riktig løfte- og forflytningsteknikk kan du spare både egen helse og hjelpe de nære rundt deg.

OCD for pårørende

Er du pårørende til en person med OCD så vet vi hvor vanskelig det er å ikke vite hvordan du best kan hjelpe. Vi deler gjerne på denne kunnskapen.

Smitte & Hygiene

Alle som omgås syke personer bør kunne grunnleggende om smitte & hygiene. Våre kurs er tilrettelagt for deg som er pasient selv eller pårørende.