Sykdomsmestring for pasienter og pårørende

Vi vil tilby ferdighetstrening og kurs tilpasset deg som er pasient eller pårørende. Mestring av sykdom i hverdagen - både for pasient og de rundt pasienten er viktig for oss. Som pårørende ønsker mange å være mer delaktige i livet til den syke, men vet ikke alltid hvordan de best kan bidra. Vi kan både veilede deg, og bidra til at du får større kunnskap som gjør en forskjell.

Palliasjon for pårørende

Når et liv går mot slutten har mange av oss behov og ønske om å være nær den døende. Samtidig er da livet så skjørt at vi er redde for å trå feil. Flere ønsker å dø hjemme i trygge og kjente omgivelser med sine nære rundt seg. Vi hjelper deg med kunnskap som gjør at du kan bidra i den siste fasen hvis du ønsker det. Palliasjon for pårørende er et praktisk rettet kurs som gir god kunnskap i lindrende behandling i livets siste fase.

Det gode stell

Med riktig kunnskap og god trening ligger det veldig mye god omsorg og verdighet i et godt stell. Vi hjelper deg mer riktig kunnskap og praktisk trening i alt fra forberedelser, forflytningsteknikker, samtaler, verdighet og til gjennomføring av stell situasjonen.