Leve hele livet

Går vi bevisst på trynet?

August 22, 2019

Utviklingen for helse blant nordmenn går oppover når det gjelder levealder: Vi vet at det blir flere eldre og at vi får en økning i mennesker med sammensatt hjelpebehov.

Samtidig blir vi færre yrkesaktive mennesker, ogvi hører stadig ulike scenarier hvor noen hevder at i fremtiden må 2 av 3personer jobbe i helsevesenet.

Dette er selvfølgelig scenarier som bygger på at ingenting forandrer seg, at vi gjør alt likt slik vi gjør det i dag. Det bygger også på at vi ikke finner noen måter å unngå eller lege sykdom på.

Gjør vi noe aktivt for å forebygge utviklingen, eller går vi bevisst på trynet?

Kompetanseflukt

I følge sykepleien.no forlater 1 av 5 sykepleiere helsevesenet.

Selv om scenariene ikke er korrekte i sin ytterlighet, så ser vi allerede utfordrings bildet i dagens helsetjenester.

Mange sykepleiere forlater helsevesenet alt for tidlig - av mange ulike årsaker – og det er like fullt bekymringsverdig. Sykepleiermangelen er stor i dag, og det er beregnet at den vil vokse i fremtiden. Vi vet bare ikke hvor stort dette gapet blir, men noe er sikkert:D et blir hvert fall større.

Dessverre lages det ikke tilsvarende undersøkelser og statistikker på de andre yrkesgruppene i helsevesenet. Dermed vet vi offisielt lite om utviklingen av helsefagarbeidere og de ufaglærte.

Slik det fremkommer på Sykepleierforbundet sin hjemmeside - og de er veldig flinke til å snakke høyt om dette - må det utdannes flere sykepleiere, og flere må ta masterutdanning.

Men er dette det riktige svaret? Har vi råd til det? Har vi tid til det?

Sykepleierne styrer, men er i undertall på jobb

De kommunale tjenestene og virksomhetene er bygget i et hierarki med mange nivåer. 

På sykehjem og institusjoner er ikke profesjonshierarkiet så ulikt tegningen under. Lederne (som ofte er sykepleiere) og de operative sykepleierne har ansvaret, og så er man helt avhengig av hjelpepleierne og de ufaglærte assistentene for å få hjulene til å gå rundt. Det går mye i ekstravakter, fastvakter, helgevakter og småstillinger som fylles opp med folk som har lavere formell utdannelse enn sykepleierne. 

Tematikken med hvordan man kan bruke ufaglærte som den store ressursen de egentlig er har vi gått gjennom. Skal vi kunne løse morgendagens utfordringer må den store gruppen med ufaglærte i helsesektor stimuleres og støttes med kurs, utdanning og oppfølgning.

Med riktig kompetanse til riktig målgruppe, kan vi skape en annerledes helsefremtid i Norge med dyktig helsepersonell som er bedre utrustet til å håndtere utfordringene og oppgavene i sin arbeidshverdag.

Hvilke utfordringer tror du fremtiden vil bringe? Legg gjerne igjen en kommentar under innlegget.

Siste nytt fra bloggen

Les alle
Leve hele livetIngen bør dø alene

Midt på natten, sitter Hroar fra Røde Kors våketjeneste, og passer på at et menneske ikke er alene når det tar sitt siste pust.

Leve hele livetGår vi bevisst på trynet?

En varslet krise, sier Sykepleierforbundet. Mangelen på sykepleiere er prekær.