Forskning

Kunnskapsgapet baner vei for kompetansebygging

September 10, 2019

Vi har tidligere gått inn på utfordringene som oppstår når helsevesenet ikke har ressurser til å håndtere en økt eldrebølge hvor mange av oss kommer til å være multisyke.

Du kan lese første del av innlegget her:

I tillegg sliter vi med usikkerhet og mangel på kunnskap blant sykepleiere når det gjelder håndtering av avanserte prosedyrer.

Studiestedene og sykehusene er på ballen

Deter stort fokus på ferdighetstrening i studietiden for sykepleiere, vernepleiere og andre helserelaterte yrker. Dette sørger både utdanningsinstitusjoner og sykehus for. Et godt eksempel på dette er Safer-senteret i Stavanger som brukes mye for trening og simulering for helsepersonellet på StavangerUniversitetssykehus.

Dessverre er det slik at kommunene ikke følger etter. Faktisk er det slik at mange er faglig på topp når de først starter i kommunehelsetjenesten, mens årene fører til at kunnskapen forvitrer. Er det på tide med et skikkelig løft for kommunene også før det blir for sent?

Noen har skjønt det

I Røyken Kommune har de skjønt mye. Her satser de satser skikkelig på kompetanse, ferdighetstrening, simulering og nå også en form for sertifisering av helsepersonell. Målet er å holde folkene sine faglig oppdatert på en stadig mer kompleks og uforutsigbar hverdag.

Artikkel fra Dagsavisen om Røyken Kommune

Vårt bidrag

Vi som jobber i Kind Impact har lært mye av Røyken Kommune og andre ferdighets sentre rundt om i verden. For oss handler hverdagen om å finne ut hvordan vi kan påvirke helsevesenet med økt kompetanse på regionalt nivå og samarbeide med kommunene og sykehusene i vår egen region. 

Ønsker du å høre mer om hva vi kan få til sammen så håper vi du tar kontakt med oss

Siste nytt fra bloggen

Les alle
ForskningKunnskapsgapet baner vei for kompetansebygging

Forskning viser stor uttrygghet og kompetansemangel hos sykepleiere. Hva gjøres med det?

Forskning93% av sykepleierne kan ikke skylle eller stelle et dren

I følge en norsk undersøkelse i gjort i 2016, står det dårlig til med kompetansen på avanserte prosedyrer for sykepleierne.