Leve hele livet

Hvem er «de ufaglærte»?

August 22, 2019

Hvem er «de ufaglærte»?

Får du umiddelbart positive assosiasjoner når du hører ordet ufaglært? Er det slik at du tenker, «yes, de vil jeg at skal ta hånd om meg når jeg blir syk og trenger pleie»?

Vel, det gjør ikke jeg og det er heller ikke poenget med dette blogginnlegget. Faktumet er at vi er avhengig av disse menneskene uten formell utdanning hvis det norske samfunnet skal ha en sjans til å overleve.

Skrevet av: Steinar Mangersnes

Vi må slutte å snakke om "ufaglærte"

Dette innlegget kommer fra hjertet og jeg må ærlig innrømme at jeg blir nesten dårlig hver gang jeg hører ordet «ufaglært». For det første blir dette brukt som et stempel på en hel yrkesgruppe som vi burde ivareta. For det andre mener jeg det er en fallitterklæring for enhver kommune å si at de har ufaglærte i tjenestene sine.

Det er greit nok at det ansettes personer uten formell utdannelse, men fra dagen vedkommende blir ansatt har vi som arbeidsgivere en fordømt plikt til å sørge for at de ikke lenger er ufaglærte.

Vi må gi dem kunnskap, trening, trening og trening. Vi må sørge for at de blir kompetente medarbeidere som yter god, forsvarlig og trygg omsorg til menneskene som er helt avhengig av våre tjenester. Det er veldig mange assistenter som gjør en fantastisk jobb i dag, men jeg synes ikke det verdsettes nok. 

Oppgaveoverføring

I helsevesenet, som i samfunnet ellers, opplever vi stadig større behov overføring av oppgaver. Det vil si at oppgaver som ble tatt hånd om at folk med høyere utdanning fremover må gjøres av folk med lavere eller annet utdanningsnivå.

I dag utfører sykepleiere en rekke oppgaver på sykehuset som tidligere var kun forbehold leger, og hjelpepleieren gjør oppgaver som før kun var forbeholdt sykepleiere. Slik vil - og skal - det fortsette. Dette er en god ting, men det fordrer at vi setter de som mottar nye oppgaver i stand til å gjennomføre de.

Forslag til reelle løsninger?

Kanskje kan overføring av oppgaver være en del avløsningen? Da kan man overføre oppgaver til andre yrkesgrupper enn vi normalt har gjort og løse puslespillet for å sikre fremtidens omsorgstjenester.

Hva er din plan for de "ufaglærte"?

La oss gi de opplæring, trening, utstede sertifikater og kompetansebevis - la oss løfte de"ufaglærte" til å bli lærte, kompetente og verdsatte medarbeidere.

Hverken dagens, eller fremtidens helsevesen, klarer seg uten alle de ansatte som ikke har profesjonsutdanning. Da er det vår plikt å ha en plan for de, og gi dem den opplæringen og oppfølgingen som trengs. Vi har en lang vei å gå og det positive er at det bare bli bedre!

Tenk så bra det kunne vært dersom vi adopterte ordningene de har i England; at vi årlig setter krav om et minimum antall timer og temaer hver enkelt ansatt i helsevesenet må gå igjennom.

Profesjonshierarkiet - Copyright: DynamiskHelse AS

Har du opplevd å få tilbudt kurs og videreutdanning på arbeidsplass? Legg gjerne igjen en kommentar – la oss løfte frem helsepersonell som ønsker å ha læring i arbeidet.

Les også «Går vi bevisst på trynet?» og få med deg hvorfor vi står i fare for en kompetanseflukt av sykepleiere.

Siste nytt fra bloggen

Les alle
Leve hele livetIngen bør dø alene

Midt på natten, sitter Hroar fra Røde Kors våketjeneste, og passer på at et menneske ikke er alene når det tar sitt siste pust.

Leve hele livetGår vi bevisst på trynet?

En varslet krise, sier Sykepleierforbundet. Mangelen på sykepleiere er prekær.