Forskning

93% av sykepleierne kan ikke skylle eller stelle et dren

September 10, 2019

93% av sykepleierne kan ikke skylle eller stelle et dren

Visste du at over 90% av sykepleiere ikke føler seg sikre nok i grunnleggende ferdigheter som hvordan man skal skylle eller stelle et dren?

Det viser en undersøkelse fra 2016 utført av Pia Cecilie Bing-Jonsson, visedekan for profesjonsutdanning i Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Campus Vestfold.

Den avslørende undersøkelsen skildret et skremmende bilde av realiteten i norsk helsevesen hvor:

  • 85% føler seg usikre på engangskatetisering på kvinnelig pasient
  • 90% føler seg usikre på engangskatetisering av mannlig pasient
  • 68% er usikre på blodprøvetaking
  • 94% er usikre på håndtering av smertepumpe
  • 98% kan ikke ta EKG

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt som viser hvor lite det trenes i avanserte prosedyrer blant sykepleierne i primærhelsetjenesten(kommunehelsetjenestene). 

Når man ser statistikken bør det være enkelt for alle å forstå at det må satses mer på kontinuerlig kompetansebygging i kommunene. 

Ansvarsforflytning gjennom samhandlingsreform

Samhandlingsreformen som kom i 2012, og arbeidet som har fortsatt i kjølvannet av denne, tilsier at mer ansvar skal legges til kommunehelsetjenestene. Pasientene skrives raskere ut fra sykehuset og havner i fanget på kommunens institusjoner. I tillegg står hjemmesykepleie med et mer sammensatt og komplisert sykdomsbilde enn tidligere. 

Ved en nærmere kikk på undersøkelsen kan vi se at sykepleiere er mest usikre på avanserte prosedyrer – noe som bare kommer til å øke med utskrivningsklare pasienter fremover. Her kommer problematikken med «eldrebølgen» inn og hvordan kommunehelsetjenesten skal løse dette når de allerede er minst rustet for å ta imot og hjelpe eldre mennesker.  

Utviklingen i helse og sykdom

Sykdomsbyrde - fra stortingsmelding

I et samfunn hvor levealderen stadig øker, følger det dessverre også med en del sykdom for noen av oss. Det er forventet at vi blir flere som kommer til å leve lengre med flere ulike diagnoser og sykdommer – noe som ofte kalles å være «multisyk».

Og når det fremover blir flere av oss multisyke, blir vi også mer kompliserte pasienter for dem som skal hjelpe oss. 

Hvas kjer i samfunnet, på studiesteder og sykehus for å løse denne problematikken?

Les blogginnlegget «Kunnskapsgapet baner vei for kompetansebygging»

Mer fra selve forskningen kan du lese her: i Aftenposten

og her: i Sykepleien

Siste nytt fra bloggen

Les alle
ForskningKunnskapsgapet baner vei for kompetansebygging

Forskning viser stor uttrygghet og kompetansemangel hos sykepleiere. Hva gjøres med det?

Forskning93% av sykepleierne kan ikke skylle eller stelle et dren

I følge en norsk undersøkelse i gjort i 2016, står det dårlig til med kompetansen på avanserte prosedyrer for sykepleierne.