Utvikler du tjenester sammen med innbyggerne?

FN´s bærekraftmål: Helse for alle

Samskaping er en egnet metode hvor frivilligheten, politikere og næringsliv sammen skaper ressurser som kan løse utfordringer i samfunnet.

Vi fasiliterer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og prøve ut nye løsninger på viktig og komplekse samfunnsutfordringer.

Som samarbeidspartneren din bidrar vi med et unikt nettverk og evnen til å samle ressurser og folk. I
tillegg har vi bred kunnskap om innovasjon og endring i både offentlig og privat sektor.

Kind Impact jobber for å nå et av FN-s viktigste bærekraftsmål: Helse for alle. Som en erfaren part i  samskapingsprosesser og innovasjon kan vi gå sammen med innbyggere, det offentlige og private aktører for å utvikle nye tjenester og løsninger.

På denne måten kan vi være en nøytral fasilitator for prosesser som ofte kan være krevende når det gjelder drøfting av problemstillinger og løsninger. Vårt mål er å hjelpe kommuner og offentlig sektor å anvende teknologi på en bedre måte, utvikle nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester.

Måten vi ønsker å løse dette på er å lage møteplasser og bistå med kurs for deltakere slik at de kan lære metoder for idégenerering, kvalifisering av ideer og være en mer effektiv ressurs for å nå prosjektmål. Verdien for deltakere ligger i å formidle læringen gjennom aktive prosjekter i samarbeid med kompetansen og erfaringen Kind Impact bringer.

Dette kan vi

Vi fasiliterer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og prøve ut nye løsninger på viktig og komplekse samfunnsutfordringer.

Vi kan bidra med:

  • Kompetansebygging
  • Innovasjon og implementering av endringer
  • Håndtering av endringsprosesser
  • Skape møteplass for innovativ læring
  • Kurs for idémetodikk og resultat

Ta kontakt med Steinar eller Tove for å høre mer om hva vi kan bidra med som din samskapingspartner.