Sosial Entreprenør

Kind Impact er en sosial entreprenør som jobber med tjenesteinnovasjon, teknologi og læring for privat og offentlig sektor.

God helse for alle

Vi er til for innbyggere, frivillige, entreprenører, offentlige og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer

Hos oss møter du en gjeng som har ulike bakgrunner, erfaringer og kompetanse, og som jobber hver dag for å hente ut det beste i hverandre. Vi går på jobb for å gjøre en forskjell.

Som en sosial entreprenør har vi som hovedregel at kunnskap og modeller vi er med å utvikle skal gjøres fritt tilgjengelig for alle.

Kind Impact er et litt uvanlig selskap som har hentet inspirasjon fra mange: Public Intelligence i Danmark, AllAgeHub i Sverige, National Skills Academy i England, Nesta i Storbritannia og SoCentral i Oslo. Disse er alle våre forbilder som vi ønsker å strekke oss etter.

Det er mye snakk om at ny teknologi, nye samarbeidsmåter og nye tjenester skal løse utfordringene i velferdsmodellen vår. Dessverre er det for lite snakk om hva læring og mestring betyr midt i alt dette.
Vi er derfor svært stolte av senteret vårt for læring og mestring, som har til formål å nettopp tilby nødvendig kunnskap i alt dette nye - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Vår kunnskap - din trygghet!