Sunnhets - og velferdsinnovasjon

Inspirert av de beste innenfor digitalisering og innovasjon har vi samlet et knippe metoder som vi har funnet veldig godt tilpasset forholdene i offentlig sektor. Metodene bruker vi i prosjektene vi gjør sammen med deg, og vi underviser i bruken av de for kunder som ønsker å øke intern kompetanse. Alle våre ansatte sertifiseres i metodene vi bruker.

Idé-Soduku

Idé Sudoku er utviklet av Søren Bechmann (Danmark) og er en metode for systematisk idé-generering. Metoden skaper struktur og overblikk i prosessen, og bidrar til en motiverende ramme for å få mange idéer. Resultatet af prosessen er en omfattende samling strukturerte idéer som gjør det enklere å ta valg på idéer verdt å forfølge.

Gevinstrealiseringsspillet

Innovationshuset i Københavns Kommune og en rekke forvaltningsenheter i kommunen har utviklet et 'gevinstrealiseringsspill', som er genialt enkelt - men samtidig veldig fokusert på å identifisere mulige gevinster i prosjektene. Metoden passer også veldig godt til å kvalifiserer ideer fra idè-soduku for å se hvilke idéer som gir størst effekt å ta videre.

Design Sprint

En designsprint er en metode for effektiv problemløsning som omsetter idé til løsning raskt - og gir læring og testing på sluttbruker på en arbeidsuke.
Metoden er i bruk og validert av Google Ventures som testet på mer enn 150 oppstartsbedrifter, men fungerer like godt for etablerte virksomheter.
Kort sagt: én uke fra problem til ferdigtestet løsning!

Design Thinking

Design Thinking er en metode for kreativ problemløsning. Det finnes mange avarter av metoden (også kjent som tjenestedesign) og vi benytter oss både av metoden fra Design Thinkers Academy i Amsterdam og SAMVEIS fra KS her i Norge. Det viktigste med metoden er å sikre at vi virkelig forstår problemet og at vi løser rett problem.

Trusted user lab

Public Intelligence (Danmark) sin metode for sunnhetsinnovasjon er velegnet for alle i offentlig sektor som ønsker å jobbe stukturert med brukerdrevet innovasjon. Metoden består av 3 hoveddeler : Core lab - trusted user lab og scale lab - som sikrer gjennomføring fra idé til implementert løsning.

Prince 2 - Prosjektledelse

Skal du ha god kontroll og forutsigbarhet rundt prosjektene dine så trengs en solid prosjektmetode. Vi bruker Prince 2 - både fordi den sikrer prosjektgjennomføringen, men også fordi den er enkel å tilpasse størrelsen på ulike prosjekter.