Test av helsesteknologi

Test tidlig og test ofte er en god læresetning for utvikling av all teknologi. Spesielt viktig er det når vi utvikler teknologi som kan hjelpe og brukes av pasienter, helsepersonell og pårørende.

Brukertest i lab og felt

Vi gjennomfører brukertester i laboratorium og ute i den virkelige verden der løsningen skal brukes.

Universell utforming

Brukerpanel sammensatt av mennesker som har sykdommer og utfordringer knyttet til ditt tjenesteområde gjør oss i stand til å sikre universell utforming og virkelighetsnær brukertesting.

Proof-of-concept

Å utvikle enkle løsninger for å se om de løser reelle behov er en kostnadseffektiv måte å få validert teknologi på.

Prosjektledelse

Alle våre ansatte er sertifisert i Prince2 og har erfaring med gjennomføring av brukertester, brukerintervjuer og å lede utviklingsprosjekter.